Offer

Office

Location

Rubber glands

Uszczelki in situ są to dławice gumowe, które służą do zabezpieczania i uszczelniania połączeń miedzy rurą a zbiornikiem. Czasem są nazywane uszczelkami wlotowymi lub uszczelkami kołnierzowymi wlotu. Głównym zadaniem dławic jest zabezpieczenie przed przenikaniem cieczy do wnętrza zbiornika i na jego zewnątrz:

  • uniemożliwia eksfiltrację zanieczyszczeń z wnętrza studni do wód gruntowych, które może spowodować zanieczyszczenie środowiska
  • zapobiega przed infiltracją wody gruntowej do wnętrza zapewniając dobry stan techniczny zamontowanej instalacji.

 

Produkcja dławic gumowych w Gumecie rozpoczęła się wraz z upowszechnieniem się w Niemczech i Polsce metody rotomouldingu (formowania rotacyjnego) przy wytwarzaniu zbiorników o cienkich i gładkich ścianach (6 -12mm) wykonanych z polietylenu.

Rotomoulding (inaczej rotoformowanie lub formowanie rotacyjne) jest to jedna z metod przetwórstwa tworzyw polimerowych, umożliwiająca otrzymanie elementów powłokowych – pustych w środku, bez szwów i śladów łączenia w jednej operacji technologicznej.


Produkowane przez Gumet dławice gumowe in situ znajdują zastosowanie do:

  • studzienek wodomierzowych,
  • studzienek kanalizacyjnych,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • zbiorników do gromadzenia deszczówki,
  • przepompowni ścieków,
  • studzienek telekomunikacyjnych i energetycznych,
  • innych zbiorników i obudów z gładkimi ścianami (nie karbowanymi) o grubości 6-12 mm.

Materiałami stosowanymi w produkcji uszczelnień in situ są najczęściej gumy odporne na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych, a do zastosowań specjalnych są dostępne wersje materiałowe odporne na smary, tłuszcze, oleje.

W asortymencie posiadamy dławice dla rur
DN 32 – 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110 – 160 – 200 – 250 – 315.

Firma Gumet jest w stanie na zamówienie produkować uszczelnienia według dostarczonej dokumentacji.

Karty katalogowe