Certyfikaty

Posiadamy certyfikaty systemu zapewnienia jakości ISO 9001:2015, systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018. Nieustannie dążymy do doskonalenia jakości wyrobów, zmniejszenia ujemnego oddziaływania na środowisko oraz zagwarantowania bezpieczeństwa we wszystkich działaniach. Odsetek reklamacji w stosunku do ilości wyprodukowanych wyrobów w ciągu ostatnich 3 lat wynosił 0%. Dzięki temu […]

Surowce

Dokonując doboru materiałów na uszczelnienia lub inne elementy gumowo-metalowe należy kierować się poniższymi kryteriami: odporność chemiczna odporność temperaturowa odporność mechaniczna w zakresie: wytrzymałość na zerwanie wydłużenie względne przy zerwaniu wytrzymałość na rozdzieranie (rozdzierność) twardość odkształcenia trwałe przy ściskaniu odporność na ścieranie odporność na wielokrotne zginanie histereza   Wykres temperatur Badania te mogą być wykonane w […]

Pomiary

Dysponujemy wysokiej klasy zapleczem kontrolno-pomiarowym,  które stale rozwijamy. Wewnętrzne procedury kontroli jakości oraz wykwalifikowani pracownicy posiadający niezbędną wiedzą techniczną, zapewniają jakość naszych wyrobów od momentu doboru surowca po wysyłkę gotowego elementu . Laboratorium pomiarowe zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy. Pomiary prowadzone są w pomieszczeniu klimatyzowanym. Gwarantuje to najwyższą jakość i powtarzalność naszych wyrobów na każdym […]

Laboratorium

Posiadamy własne laboratorium pozwalające sprawdzić lub dobrać odpowiedni rodzaj mieszanki gumowej w zależności od wymagań temperaturowych, wytrzymałościowych i środowiska pracy – woda, smary, oleje, substancje chemiczne (zobacz stosowane materiały) Posiadamy atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający nasze wyroby do kontaktu z wodą pitną i żywnością. Badania podstawowych właściwości gumy obejmują: twardość wytrzymałość na rozciąganie wydłużenie względne […]