Oferta

Biuro

Lokalizacja

Pierścienie ABS

Wykorzystujemy wyniki prac badawczo-rozwojowych (w postaci technologii RubberGraph) do wytwarzania kaset ABS- MGC® (Magnetic Graphene Cassette®). W tym przypadku zastosowaliśmy powłokę grafenową naniesioną na powierzchnię uszczelki gumowej (film grafenowy), dzięki której uzyskaliśmy znaczące zmniejszenie oporów tarcia w kasecie ABS oraz szybsze odprowadzenie ciepła.

System ABS jest elementem układu hamulcowego w pojazdach mechanicznych. Jego celem jest zapobieganie
blokowaniu kół podczas hamowania. ABS zapobiega niebezpiecznym zjawiskom występującym po zablokowaniu
kół: ściąganie samochodu w bok, wirowanie samochodu, utrata kontroli kierowania pojazdem. Jednym z elementów
składowych systemu ABS jest czujnik prędkości obrotowej kół jezdnych. Czujnik taki montowany jest przy każdym
kole i składa się z kodera magnetycznego oraz czujnika Halla. Mierzone są zmiany natężenia pola magnetycznego
i przeliczane na prędkość obrotową. Jakość wykonania wielobiegunowego pierścienia kodera magnetycznego ma
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Karty katalogowe