Produkcja

Biuro

Lokalizacja

Surowce

Dokonując doboru materiałów na uszczelnienia lub inne elementy gumowo-metalowe należy kierować się poniższymi kryteriami:

 1. odporność chemiczna
 2. odporność temperaturowa
 3. odporność mechaniczna w zakresie:
 • wytrzymałość na zerwanie
 • wydłużenie względne przy zerwaniu
 • wytrzymałość na rozdzieranie (rozdzierność)
 • twardość
 • odkształcenia trwałe przy ściskaniu
 • odporność na ścieranie
 • odporność na wielokrotne zginanie
 • histereza

 

Wykres temperatur

Badania te mogą być wykonane w naszym zakładowym laboratorium

Podstawowe elastomery używane w procesie produkcji w „Gumet”:

 1. NBR – kauczuk akrylonitrylowy [Perbunan, Hycar, Chemigum, Bron, Butakon, Europrene N, Butacril, Krynac, Nipol, Nitriflex, SKN, Perbunan N, Tylac, Elaprim, Paracril]

  Charakteryzuje się wysoką elastycznością, wytrzymałością na zerwanie, małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu oraz odpornością na oleje. Większość uszczelnień stosowanych w hydraulice i pneumatyce wykonywanych jest na bazie kauczuku nitrylowego. Temperaturowy zakres stosowania wynosi: od -30°C do +100°C, krótkotrwały do +120°C. W wykonaniu specjalnym można uzyskać odporność do -50°C.

 2. HNBR – kauczuk akrylonitrylowy uwodorniony [Therban, Tornac, Zetpol]                                                                                                                                                   

  Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz większą odpornością na ścieranie niż NBR. Wykazuje nieco większą odporność na media w porównaniu do NBR.

 3. CR – kauczuk chloroprenowy [Neoprene, Baypren, Butaclor, Denka, Chloroprene]                                                                                                                                               

  Posiada wysoką odporność na ozon, starzenie atmosferyczne, czynniki chemiczne i płomienie. Wykazuje średnią odporność na oleje i smary ropopochodne. Temperaturowy zakres pracy wynosi od -40°C do +110°C, krótkotrwałe do +130°C.

 4. ACM – kauczuk akrylowy [Cyanacryl, Europrene AR, Noxitite PA, Nipol AR, Elaprim AR]                                                                                                                                         

  W porównaniu z NBR charakteryzuje się lepszą odpornością na gorące powietrze, tlen, ozon, i oleje. Nie jest wrażliwy na siarkę i chlor, a więc może być stosowany do pracy w olejach i smarach zawierających dodatki uszlachetniające. ACM wykazuje duże odkształcenie trwałe przy ściskaniu i mniejszą wytrzymałość na zerwanie w porównaniu z NBR. Temperaturowy zakres pracy wynosi od -25°C do +150°C, krótkotrwałe do +170°C.

 5. VMQ/MVQ – kauczuk silikonowy [Silastic, Silicone, Wacker-Silikonkautschuk]                                                                                                                                           

  Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wysokie i niskie temperatury. Wykazuje dobre własności dielektryczne, niewielkie odkształcenie trwałe przy ściskaniu, bardzo dobrą odporność na tlen o ozon. W stosunku do innych stosowanych surowców charakteryzuje się większą przepuszczalnością gazów, jest niepalny. Temperaturowy zakres pracy wynosi od -60°C do +200°C, krótkotrwałe do +230°C. uszczelnienia silikonowe nie mogą być używane do pracy ruchowej, gdyż wykazują małą wytrzymałość na zerwanie i rozdzieranie oraz małą odporność na ścieranie.

 6. FKM (FPM) – kauczuk fluorowy [Viton, Fluorel, Tencoflon, Dai El, Noxitite]                                                                                                                                                         

  Zawartość fluoru zapewnia niepalność. Odznacza się szczególną odpornością cieplną i chemiczną. Jest odporny na ozon, promieniowanie ultrafioletowe, agresywne związki chemiczne, oleje, paliwa. Wykazuje niewielką przepuszczalność gazów i minimalny spadek wagi w warunkach próżni. Temperaturowy zakres pracy wynosi od -25°C do +200°C, krótkotrwałe do +230°C.

 7. FVMQ (MFQ) – kauczuk fluorosilikonowy                                                                                                                                                                                                          

  W porównaniu do kauczuku silikonowego posiada lepsze własności fizyko-mechaniczne, większą odporność na rozdzieranie, mniejsze odkształcenie trwałe przy ściskaniu, jest bardziej odporny na działanie materiałów pędnych, olejów mineralnych i syntetycznych oraz smarów. Jest odporny na czynniki atmosferyczne, ozon i promieniowanie ultrafioletowe. Temperaturowy zakres pracy wynosi od -80°C do +175°C, krótkotrwałe do +200°C.

 8. NR – kauczuk naturalny                                                                                                                                                                                                                               

  Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością na zerwanie i rozdzieranie, elastycznością, jak też dobrą odpornością na niskie temperatury. Temperaturowy zakres pracy wynosi od -50°C do +70°C. Stosowany jest w przypadku konieczności tłumienia drgań jak również wysokiej odporności zmęczeniowej.

 9. EPDM – kauczuk etylenowo-propylenowy [Dutral, Keltan, Vistalon, Nordel, Epscyn, Buna AP, Royalene, Polysar EPDM]                                                                           

  Charakteryzuje się odpornością chemiczną, dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne oraz ozon. Jest dobrym izolatorem elektrycznym. Stosowany jest do uszczelnień pracujących w instalacjach wodnych, pralkach automatycznych i samochodowej hydraulice hamulcowej na bazie glikoli. Temperaturowy zakres pracy wynosi od -50°C do +130°C, odmiany specjalne do +150°C.

 10. AEM (EAM) – kauczuk etylenowo-akrylowy [Vamac]                                          

  Posiada znaczną odporność cieplną i umiarkowaną odporność na oleje porównywalne z kauczukiem akrylowym, jednak w stosunku do niego ma znacznie lepsze własności fizyko-mechaniczne. Temperaturowy zakres pracy wynosi od -25°C do +170°C, krótkotrwałe do +200°C

 11. AU/EU (PUR) – kauczuk poliuretanowy [Vulkollan, Urepan, Desmopan, Elastothane, Pellethane, Adipren, Simputhan]                                                                

  Poliuretany odznaczają się bardzo dużą odpornością na ścieranie, odpornością na oleje, smary, na paliwa i ozon, wykazują dość znaczne tłumienie mechaniczne. Ze względu na w/w zalety materiał ten jest stosowany do produkcji uszczelnień mających zastosowanie w wysokociśnieniowej hydraulice siłowej oraz pneumatyce. Temperaturowy zakres pracy wynosi od -30°C do +80°C, odmiany specjalne w olejach mineralnych do +105°C.