Produkcja

Biuro

Lokalizacja

Laboratorium

Posiadamy własne laboratorium pozwalające sprawdzić lub dobrać odpowiedni rodzaj mieszanki gumowej w zależności od wymagań temperaturowych, wytrzymałościowych i środowiska pracy – woda, smary, oleje, substancje chemiczne (zobacz stosowane materiały)

Posiadamy atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający nasze wyroby do kontaktu z wodą pitną i żywnością.

Badania podstawowych właściwości gumy obejmują:

 • twardość
 • wytrzymałość na rozciąganie
 • wydłużenie względne przy zerwaniu
 • względne odkształcenie trwałe przy ściskaniu
 • temperatura kruchości

W zależności od wymagań stawianych gotowym wyrobom prowadzone są badania uzupełniających właściwości gumy:

 • odporność na starzenie cieplne w powietrzu
 • wytrzymałość na rozdzieranie
 • wytrzymałość połączeń guma z metalem
 • odporność na ścieranie
 • odporność na działania cieczy standardowych: oleje oraz rozpuszczalniki
 • odporność na palenie
 • oporność elektryczna
 • odporność na działanie ozonu
 • plamienie
 • elastyczność i właściwości dynamiczne.

Badania laboratoryjne w GUMET:

1. Badanie własności reologicznych,
RheoCheck Profile MD – GIBITRE Instruments s.r.l.
Normy:
ISO 6502
ASTM 6204
ASTM 5289
ASTM 6601
DIN 53529

2. Własności mechaniczne gumy i tworzyw sztucznych,
Maszyna wytrzymałościowa z trzema głowicami pomiarowymi 1kN, 2kN i 5kN: Tensor Check Profile – Gibitre Instruments s.r.l.

4.1 Wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie gumy i tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 37
PN-EN ISO 527-2
4.2 Histereza w warunkach naprężeń ściskających – PN-C-04289:1987
4.3 Wytrzymałość na rozdzieranie – PN-EN ISO 34-1:2010

3. Gęstość,
Electronic Balance Check – GIBITRE Instruments s.r.l.
Normy:
PN-EN ISO 1183-1
ISO 2781

4. Tworzywa sztuczne, oznaczanie absorpcji wody,
wagosuszarka Ma 50-1/R – RADWAG
Norma:
ISO 62

5. Twardość elastomerów i tworzyw sztucznych,
twardościomierz DIGITEST II z wymiennymi głowicami pomiarowymi (ShA, Sh AM, Sh D) – BAREISS
Normy:
PN-EN ISO 868
ISO 48
ISO 7619-1
ASTM D2240

6. Odkształcenie trwałe po ściskaniu
Normy:
ISO 815-1
ASTM D395

7. Ścieralność,
Abrasion Check – GIBITRE Instruments s.r.l.
Norma:
PN-ISO 4649

8. Oznaczanie odporności na działanie cieczy,
Thermal Block – GIBITRE Instruments s.r.l.
Normy:
PN-ISO 1817
ASTM D471

9. Badania przyspieszonego starzenia i odporności na działanie ciepła,
suszarki SLW 15STD i SLW 115 SIMPLE – POL-EKO
Normy:
PN-ISO 188
ASTM D 454
DIN 53 508