Dofinansowania UE
  1. Strona główna
  2. Dofinansowania UE

Dofinansowania UE

Program Polska Wschodnia 2014-2020


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia

GUMET Sz.Geneja Spolka Jawna realizuje projekt pt.

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kaset ABS- MGC® (Magnetic Graphene Casette®)”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Cel projektu: wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji innowacyjnych kaset ABS - MGC® (Magnetic Graphene Casette®).

 Planowane efekty: pozyskanie szerokiego grona odbiorców na rynku międzynarodowym, wzrost zatrudnienia, eksportu oraz rozwój współpracy w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Wartość projektu: 3 655 314,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 971 800,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 783 080,00 zł

Pobierz plakat>> 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

GUMET Sz. Geneja Spółka Jawna realizuje projekt pt.:

"Uszczelnienia łożyskowe z zastosowaniem innowacyjnych mieszanek gumowych modyfikowanych grafenem, charakteryzujące się podwyższonymi własnościami funkcjonalnymi"
w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest przeprowadzenie prac B+R ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych uszczelnień łożyskowych z wykorzystaniem grafenu i mieszanek gumowo-grafenowych.

Planowane efekty: opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania specjalnego rodzaju kompozytu gumowografenowego.

Wartość projektu: 2 436 993,72 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 693 276,15 zł

Pobierz broszurę reklamową>>

 

 

Program regionalny


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

GUMET Sz. Geneja Spółka Jawna realizuje projekty pt.:

"Wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów"

Umowa o dofinansowanie nr 02.11-UDA-RPLU.01.03.00-06-128/11 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i innowacje. Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt inwestycyjny polega na zakupie specjalistycznych i innowacyjnych nowych środków trwałych i wartości niematerialnych  i prawnych służących wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej, i marketingowej oraz zaawansowanych technologii ICT na poziomie przedsiębiorstwa, dzięki którym firma uzyska znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku krajowym.

 

"Termomodernizacja hali produkcyjno-administracyjnej"

Umowa o dofinansowanie nr 05.11-UDA-RPLU.01.04.01-06-025/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i innowacje. Działania 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii - Schemat A

Celem projektu jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię wykorzystywaną w istniejącym budynku, w którym Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą.

 

"Udział w targach firmy GUMET"

Umowa o dofinansowanie nr 06.12-UDA-RPLU.02.04.01-06-026/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Infrastruktura ekonomiczna. Działania 2.4 Marketing gospodarczy - Schemat A

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym, poprzez promocję oferty firmy oraz rozwój nowych rynków zbytu dzięki uczestnictwu w Targach Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Gumy RubPlast EXPO.

 

"Wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów"

Umowa o dofinansowanie nr 12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-083/13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i innowacje. Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Gumet Sz. Geneja Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów, co znacząco wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa oraz umożliwi pozyskanie szerokiego grona odbiorców z całego kraju i zagranicy. Celem projektu jest również wzrost zatrudnienia, poprawa wizerunku firmy oraz jakości obsługi klienta. Celem zasadniczym projektu jest wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w celu poprawienia konkurencyjności i innowacyjności oferowanych produktów poprzez zakup nowych, innowacyjnych maszyn/urządzeń i specjalistycznego oprogramowania.

W wyniku realizacji projektu nr 12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-083/13  firma GUMET wprowadziła do swojej oferty dwa nowe produkty:

1)     Grommet Isolators

2)     Cassette Seal 45x70x12-13

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin 
tel. 0 800 888 776, 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864, 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin 
tel. 81 46 23 800, 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81 46 23 812, 81-46-23 831, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

 

 

Innowacyjna gospodarka


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze Europejskie - Dotacje na innowacje - Inwestujemy w przyszłość.

GUMET Sz. Geneja Spółka Jawna realizuje projekt pt.:

"Wdrażanie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych na linii GUMET - Partnerzy"

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-06-052/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Fundusze europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1 - Kraśnik, 02.05.2012 r. - postępowanie ofertowe zostało zakończone
Zapytanie ofertowe nr 2 - Kraśnik, 22.08.2012 r. - postępowanie ofertowe zostało zakończone
Zapytanie ofertowe nr 3 - Kraśnik, 22.08.2012 r. - postępowanie ofertowe zostało zakończone
Zapytanie ofertowe nr 4 - Kraśnik, 22.08.2012 r. - postępowanie ofertowe zostało zakończone
Zapytanie ofertowe nr 5 - Kraśnik, 29.10.2012 r. - postępowanie ofertowe zostało zakończone

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij